Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Rewizor NEXO PRO - system finansowo-księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rewizor nexo PRO to nowoczesna i bardziej rozbudowana wersja programu do prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych.

Rewizor nexo PRO jest rozbudowaną wersją Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego i otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowej wersji programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala na tworzenie własnych raportów i wydruków, można wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Dodatkowo dzięki tzw. punktom rozszerzeń i Sferze dla Rewizora możliwa jest realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki firmy. 

Rewizor nexo PRO należy do rodziny InsERT nexo PRO - zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo PRO - system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo PRO - program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo PRO- system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo PRO - system zarządzania relacjami z klientami.

Insert - Rewizor nexo PRO
Podstawowe możliwości Rewizora nexo PRO:
 • możliwość płynnego przejścia z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do "13. miesiąca";
 • duża dowolność w zarządzaniu planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, obsługa kont pozabilansowych, automatyczne tworzenie kont kartotekowych;
 • bardzo obszerna dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), rozróżnienie stanu dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów;
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, zaczynając od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • wykaz i rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych, czyli dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa wszelakich operacji kasowych tj. gotówkowych i bezgotówkowych, płatność kartą płatniczą, bonami, oraz raporty kasowe;
 • obsługa operacji wykorzystywanych przy rachunkach bankowych, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (online i offline);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • generowanie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy pracowników i wspólników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • dzięki definiowalnym schematom możliwa jest automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT;
 • ogrom korzyści płynących z integracji z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej - w trybie klient/serwer;
 • obsługa standardu plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • tworzenie ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • dzięki zaimplementowanemu wsparciu dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej program doskonale sprawdzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.;
 • możliwość sprawdzenia statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • wbudowany klient poczty i SMS, który ułatwia komunikację z pracownikami oraz klientami;
Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
 • Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz);
 • plan kont rozbudowany o możliwość tworzenia wielopoziomowych kont kartotekowych;
 • możliwość tworzenia kartotek księgowych i filtrowania ich po polach własnych;
 • możliwość określania transakcji VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • obsługa magazynu walut – ewidencja i rozliczanie ruchu środków pieniężnych na kontach rachunków walutowych;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • rozliczanie rozrachunków za pomocą rat, możliwość tworzenia własnych rodzajów rozrachunków;
 • ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • dzięki rozbudowanym schematom dekretacji można warunkować ich wykonanie od dowolnej cechy dokumentu źródłowego; 
 • pola własne stosowane przy obiektach w systemie pozwalają przeprowadzać unikalne analizy danych oraz pomagają uwarunkować schematy dekretacji. Analogiczne cechy wykazują własne słowniki
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).


Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl