Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Rewizor NEXO - system finansowo-księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rewizor nexo to idący z duchem czasu system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań w samym programie oraz jego interfejsie sprawiliśmy, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych we wszystkich etapach pracy: od zarządzania planami kont, i księgowania i dekretacji, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Pomimo tak bogatej funkcjonalności, program cechuje się prostą i intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo należy do rodziny InsERT nexo - zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo - system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo - program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo - system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo - system zarządzania relacjami z klientami.

Insert - Rewizor nexo

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

 • możliwość płynnego przejścia z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do "13. miesiąca";
 • duża dowolność w zarządzaniu planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, obsługa kont pozabilansowych, automatyczne tworzenie kont kartotekowych;
 • bardzo obszerna dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), rozróżnienie stanu dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów;
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • gruntowna sprawozdawczość finansowa – możliwość przystosowania sprawozdań do własnych wymagań;
 • ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich, zaczynając od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • wykaz i rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa czynności związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (online i offline);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • generowanie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy pracowników i wspólników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • dzięki definiowalnym schematom możliwa jest automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT;
 • ogrom korzyści płynących z integracji z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej - w trybie klient/serwer;
 • pliki JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • tworzenie ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • dzięki zaimplementowanemu wsparciu dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej program doskonale sprawdzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.;
 • możliwość sprawdzenia statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • wbudowany klient poczty i SMS, który ułatwia komunikację z pracownikami oraz klientami;

Obsługa RODO:

 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja);


Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl