Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Rachmistrz NEXO PRO - nowoczesny system do uproszczonej księgowości z opcjami indywidualnych rozwiązań i personalizacji

Rachmistrz nexo PRO to program do prowadzenia uproszczonej księgowości dla firm posiadających przychody ewidencjonowane w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtów. Odpowiedni zarówno dla firm księgowych, jak i przedsiębiorców, którzy samodzielnie dokumentują swoją działalność.

Rachmistrz nexo PRO jest to bardziej rozbudowana wersja Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowej wersji programu pozwala na tworzenie własnych raportów i wydruków. Elastycznie opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Dzięki punktom rozszerzeń oraz sferze dla Rachmistrza nexo możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań.

Rachmistrz nexo PRO jest jednym z elementów zintegrowanego pakietu InsERT nexo PRO, w którego skład wchodzą również: system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo PRO, system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, system kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO oraz system zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

Insert - Rachmistrz nexo PRO
Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo PRO:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (możliwość płynnego przejścia między różnymi formami księgowości);
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • bardzo rozbudowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • rozliczanie i ewidencja pojazdów firmowych (służbowych) z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT oraz pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów obsługujących indywidualne procesy podmiotu;
 • obsługiwane operacje kasowe gotówkowe i bezgotówkowe (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z programem do obsługi sprzedaży - Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej (w trybie klient - serwer);
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • sprawdzenie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • wbudowany klient poczty i SMS, co ułatwia komunikację z klientami i pracownikami.
Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
 • Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do monitorowania pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • definiowalne rodzaje rozrachunków;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • kompensaty wielowalutowe;
 • rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego; 
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).


Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl