Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Gratyfikant nexo PRO - Rozszerzona wersja systemu kadrowo-płacowego, umożliwiająca dodawanie własnych rozwiązań.

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspierający kadry i płace w małych i średnich firmach a także w biurach rachunkowych. Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi oraz automatyzacji wielu czynności, praca staje się znacznie wydajniejsza, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo PRO posiada wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac. Począwszy od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, poprzez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS na wystawianiu różnych dokumentów kadrowo-płacowych kończąc.

Gratyfikant nexo PRO jest rozbudowaną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz funkcjonalności którą daje standardowa wersja programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Dzięki Sferze dla Gratyfikanta i tzw. punktom rozszerzeń dostajemy do dyspozycji ogromną funkcjonalność dzięki której możemy dodawać do programu własne indywidualne rozwiązania idealnie dostosowane do specyfiki firmy.

Insert - Gratyfikant nexo

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO:

 • wszystkie najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie są dynamicznie zbierane i wyświetlane na stronie głównej programu;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program sam przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • do dyspozycji użytkownik ma prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
 • - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, prowizji, akordów, potrąceń komorniczych;
  - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac; 
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, świadectwo, aneksy, oświadczenia, zaświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, planowanie czasu pracy oraz dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
 • - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  - ekwiwalenty za urlop; 
  - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
 • prowizje, akordy i potrącenia komornicze;
 • delegacjie krajowe oraz zagraniczne;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gratyfikanta – możliwość dopisywania własnych rozwiązań do programu (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz);
 • Punkty rozszerzania dają możliwość poszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
 • własne pola i słowniki do opisu obiektów programu, co umożliwia analizę według własnych kryteriów;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • role użytkowników – możliwość definiowania własnych ról;
 • rozszerzone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
 • rozszerzone możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca oraz wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl