Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Gratyfikant nexo - Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspierający kadry i płace w małych i średnich firmach a także w biurach rachunkowych. Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi oraz automatyzacji wielu czynności, praca staje się znacznie wydajniejsza, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo został wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne w pracy kadr i płac. Począwszy od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Insert - Gratyfikant nexo

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:

 • wszystkie najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie są dynamicznie zbierane i wyświetlane na stronie głównej programu;;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program sam przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • do dyspozycji użytkownik ma prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
 • - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, prowizji, akordów, potrąceń komorniczych;
  - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  - automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac; 

 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, świadectwo, aneksy, oświadczenia, zaświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, planowanie czasu pracy oraz dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
 • - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  - ekwiwalenty za urlop; 
 • prowizje, akordy i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Obsługa RODO:

 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja).

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl