Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Gestor nexo PRO - nowoczesny i elastyczny system do zarządzania relacjami z klientami.

Gestor nexo PRO to elastyczny program przeznaczony do budowania trwałych relacji z klientami oraz zarządzania pracą w firmie. Program zapewnia większą wydajność i efektywność dzięki automatyzacja różnych czynności, co pozwala również zaoszczędzić czas.

Gestor nexo PRO umożliwia między innymi: rejestr szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy masową wysyłkę maili przy pomocy wbudowanego klienta pocztowego. Program spisuje się świetnie również w obszarze działań wewnętrznych w firmie, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań oraz delegowanie ich na pracowników. Umożliwia monitorowanie postępu wykonywanych prac oraz rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów w firmie, jak sale konferencyjne, czy pojazdy służbowe.

Gestor nexo PRO jest rozbudowaną o wiele funkcji wersją wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowej wersji programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do specyficznych wymagań firmy. W tym celu możliwe jest tworzenie rozszerzeń i dodawanie niestandardowych funkcjonalności, takich jak własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.

Dzięki ścisłej integracji z systemem sprzedaży Subiekt nexo, Gestor nexo PRO zapewnia pełną synchronizację kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji, co umożliwia łatwe i szybkie przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Insert - Gestor nexo PRO

Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:

 • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie danych klientów z uwzględnieniem informacji istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie zestawów klientów;
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert na dokumenty handlowe i magazynowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • możliwość tworzenia ofert w wielu walutach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS, takich jak wiadomości sprzedażowe dla klientów, windykacyjne dla kontrahentów i informacyjne dla pracowników;
 • planowanie i wykonywanie działań, takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy i notatki, rozmowy internetowe, wiadomości e-mail. Zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z nimi;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu ich wykonania;
 • planowanie i wykonywanie czynności automatycznych w działaniach;
 • możliwość komunikacji między uczestnikami za pośrednictwem komentarzy do działań, procesów ofertowych i zleceń serwisowych;
 • generowania automatycznych działań, powiadomień e-mail oraz SMS dla zleceń serwisowych;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych takich jak: salka konferencyjna, samochód służbowy;
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • dzięki wbudowanemu klientowi poczty z obsługą protokołu IMAP zarządzanie wiadomościami e-mail jest szybkie, proste i intuicyjne;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej (praca w trybie klient-serwer);
 • możliwość przeniesienia / importu danych z Gestora GT.;

Dodatkowa funkcjonalność dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora – umożliwia tworzenia niestandardowych rozwiązań, a szczegółowy opis oraz dokumentacja techniczna są dostępne do porania w nexo SDK;
 • oferty wielowariantowe;
 • punkty rozszerzania – umożliwiają rozszerzanie logiki biznesowej o własne algorytmy, takie jak własne definicje zestawów dynamicznych klientów lub własne akcje automatyczne;
 • zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
 • możliwość tworzenia własnych wydruków i raportów;
 • flagi własne, które są definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych, takich jak dokumenty sprzedaży;
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
 • obsługa zamienników asortymentu;
 • biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).

Obsługa RODO:

 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja)
 • rejestr czynności przetwarzania.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl